Muzikale ontwikkeling en onderwijs

Muzikale ontwikkeling en onderwijs, waarom is het van belang?

Muzikale ontwikkeling en muziekonderwijs is een belangrijk onderdeel van de algehele ontwikkeling van kinderen. Omdat basisscholen vaak weinig tijd hebben om muziek aan bod te laten komen tijdens het reguliere onderwijs vindt muziekvereniging Unisson het haar taak om u de mogelijkheid te bieden de muzikale ontwikkeling van uw kind te kunnen stimuleren binnen onze vereniging.

Muzikale ontwikkeling draagt op verschillende manieren bij aan de algemene ontwikkeling van uw kind. Zo wordt het gehoor van kinderen die een instrument spelen door de muzikale training sterk verbeterd. Dit voordeel gebruiken de kinderen ook in de rest van hun onderwijs, doordat ze gewend zijn om geconcentreerd te luisteren. Doordat het leren beheersen van een instrument tijd en energie kost zal uw kind leren om door te zetten om iets te kunnen bereiken.

Leerlingenorkest binnen

Tijdens het samenspelen in het leerlingenorkest zal uw kind naast zijn muzikale ontwikkeling ook gestimuleerd worden in zijn sociale vaardigheden. Spelen in een orkest doe je immers samen en je bent sterk afhankelijk van elkaar. Doorgaans merken wij dat kinderen die samen muziek maken een goede band met elkaar opbouwen en vaak goed bevriend raken. Dit is iets waar ze in hun verdere toekomst veel plezier van zullen hebben. Doordat in de muziekstukken bepaalde instrumentgroepen afzonderlijk in de aandacht komen draagt dit bij aan het zelfvertrouwen. De betreffende instrumentengroep ondersteunt elkaar en zo blijkt dat ook uw kind mee kan spelen. Dit is een geweldige ervaring! Uw kind zal tijdens de muzieklessen op het voortgezet onderwijs een ruime voorsprong hebben op kinderen die geen muziekinstrument spelen.