Nieuwe koers muziekvereniging Unisson

In 2015 heeft onze vereniging haar 120 jarig bestaan gevierd. Wij zijn trots op de rijke geschiedenis van onze vereniging en alle activiteiten en tradities die daarbij horen. En zitten ook boordevol plannen voor de toekomst!

Onze vereniging heeft te maken met een teruglopend ledenaantal. Een nieuwe tijd heeft zich aangediend. Veranderingen gaan snel en hebben een grote invloed op onze gemeenschap, onze tradities en onze cultuur. Belangstelling in oude tradities vervaagt, nieuwe tradities ontstaan. Muziek zal echter altijd blijven. Er zijn vele veranderingen die een risico en soms zelfs een bedreiging vormen voor een vereniging. Wij zijn van mening dat veranderingen ook volop kansen bieden. Als vereniging moeten wij met de veranderingen in de maatschappij mee gaan. We hebben een nieuwe koers uitgezet om met onze vereniging een bloeiende toekomst tegemoet te gaan. De eerste stappen zijn gezet!

Concertvereniging
Muziekvereniging Unisson gaat verder als concertvereniging. Dit houdt in dat wij gedurende het jaar diverse concerten zullen brengen in en rond Boekelo. We gaan voor een modernere koers zonder uniform en ook zonder het marcheren op straat. Dit is een moeilijke keuze geweest, deels uit noodzaak, maar ook omdat dit beter past bij de moderne vereniging die wij willen zijn. Wij werken met onze nieuwe invulling aan rust, stabiliteit en vertrouwen. Een belangrijk speerpunt hierbij is jeugd. Wij willen graag zo veel mogelijk jeugd in Boekelo en omstreken laten ervaren hoe leuk, leerzaam en gaaf het is om muziek te maken! Doelstelling is om gezamenlijk veel plezier te hebben in muziek maken en hierin voor iedereen een uitdaging te bieden in een gezellige omgeving.

Nieuwe dirigent orkest
Wij zijn blij dat per 1 januari 2017 Folkert Buis is benoemd tot nieuwe dirigent van ons harmonie orkest. Folkert is reeds 3 jaar onze slagwerkinstructeur en –docent. Op dit moment is hij bezig met het afronden van zijn studie HaFaBra directie in Groningen. Hij heeft een enthousiaste en frisse kijk op het dirigeren en op jeugdbeleid en samen met hem gaan we bouwen aan een orkest waarin iedereen op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd en waar we met plezier samen muziek kunnen maken.

Nieuwe jeugddirigent
Begin november is onze nieuwe jeugddirigent Wim Booij gestart met het startersorkest. Hierin kunnen kinderen die minimaal een half jaar muziekles hebben starten met de eerste beginselen van het samenspel. Muziek maken is leuk! En bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken en te ervaren worden het abstractievermogen en het analytisch denken gestimuleerd. Samen musiceren versterkt het groepsgevoel en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Kinderen die zich uiten en zich thuis voelen in muziek hebben vaak een beter zelfbeeld.
Wij gaan de komende jaren inzetten op werven van jeugd en het bieden van een vereniging waarin de jeugd zich op muzikaal, sociaal en persoonlijk vlak kan ontwikkelen. We zijn erg blij met onze jeugddirigent die ons hierbij ondersteunt!

Samenwerking
We kijken in onze omgeving hoe we in samenwerking met anderen onze positie kunnen versterken. Een grote partner van ons is Kaliber Kunstenschool. Zij zijn samen met Folkert Buis verantwoordelijk voor het kwalitatief opleiden van onze leerlingen. Kaliber heeft Boekelo aangewezen als groeilocatie. Dit houdt in dat we gezamenlijk kijken naar meer muzikaal aanbod voor de allerkleinsten, bijvoorbeeld muziek op schoot, maar proberen ook de muzieklessen voor harmonie instrumenten zo veel mogelijk in Boekelo aan te bieden.

Op dit moment werken we ook samen met twee harmonieorkesten uit Enschede. We versterken elkaar in concerten en werken samen op het gebied van het jeugdorkest. Dit biedt de kinderen de gelegenheid om samen muziek te maken. We bieden hiermee een goede start voor de ontwikkeling van de kinderen en doorstroom naar het grote orkest.

We zijn in overleg met de basisscholen aan het kijken hoe we muziek kunnen verspreiden in de scholen. Deze samenwerking staat nog in de kinderschoenen, maar we zullen binnenkort al te vinden zijn in de groepen 5 en 6 voor een kennismaking met een aantal instrumenten. We hopen deze samenwerking in de toekomst te kunnen uitbouwen binnen het samenwerkingsverband van het integraal kindcentrum in Boekelo om aan te sluiten met een muzikaal aanbod in de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar.

Muziek maak je samen
Wil je deel uitmaken van onze vereniging die samen met elkaar aan het bouwen is aan een muzikale, gezellige en bloeiende toekomst? Speel je een instrument dat past binnen de harmonie of heb je ooit een instrument gespeeld? Altijd al een instrument willen spelen? Start dan nu! Je bent altijd welkom op onze repetitie om te kijken of het iets voor je is of neem contact op via onze website.