Links

Regelmatig komen wij sites tegen die het bekijken waard zijn. Hieronder vindt u bijvoorbeeld links naar collega muziekverenigingen, verenigingen uit Boekelo en andere interessante links. Wilt u een link aanmelden? Stuur dan een mail naar onze webmaster.

Toon #
Weblink Kaliber Kunstenschool

Leerlingen die lid zijn van onze vereniging krijgen les bij de Kaliber Kunstenschool. De lessen vinden veelal in Boekelo plaats.

Kaliber Kunstenschool, voorheen De Muziekschool Twente, is dé school voor amateurs op het gebied van muziek, zang, dans en andere kunstvormen in Twente. De Muziekschool Twente ontstond in 2002 uit een fusie tussen de muziekscholen van Enschede, Noord-Twente (Almelo en omstreken) en Sagenland (Oldenzaal/Dinkelland). In de periode 2002-2012 ontwikkelde De Muziekschool Twente zich tot een brede school voor de kunsten met diverse disciplines. De breedte van het aanbod vormde onder meer de aanleiding voor de naamswijziging naar Kaliber Kunstenschool in mei 2013.

Weblink FEM

Federatie Enschedese muziekverenigingen is het overkoepelende orgaan van de muziekverenigingen in Enschede, waar ook muziekvereniging Unisson bij is aangesloten.

logoFEM

F.E.M. staat voor Federatie Enschedese Muziekverenigingen en is een overkoepelend orgaan dat de momenteel 12 muziekverenigingen binnen de gemeente Enschede vertegenwoordigt. De F.E.M. fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente betreffende beleidszaken en subsidieverdeling volgens de algemene subsidieverordening amateurkunst.

Weblink Boeke-loos

De website van het huis-aan-huisblad voor Boekelo. Hier is tevens veel meer informatie te vinden over Boekelo.

Boeke-loos is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Boekelo en wordt in een oplage van 1.800 exemplaren, in principe iedere eerste maandag van de maand, huis aan huis verspreid in het werkgebied van de Stichting. Boeke-loos bevat informatie over actuele zaken in het dorp, zoals evenementen die er plaats vinden, de kerkdiensten, het ouderenwerk, verenigingsnieuws en uiteraard nieuws van de Dorpraad. In iedere uitgave staat achterin een kalender met de activiteiten van die maand.

Weblink VVV Boekelo

Informatie over het dorp Boekelo

Weblink Abbink fotografie

De website van Abbink fotografie uit Boekelo

Weblink De Zweede

De officiële website van de Zweede in Boekelo. Hierin is onze repetitie ruimte te vinden.

Zweede logo

Weblink BSC Unisson

BSC Unisson is de omni-sportvereniging van Boekelo.

BSC Unisson is de omni-sportvereniging van Boekelo. Een vereniging met bijna 500 leden en een van de grotere sportverenigingen binnen de Gemeente Enschede. Bij BSC Unisson kun je op 2 manieren sportief bezig zijn: voetballen en (hard)lopen. Het is niet uitgesloten dat daar in de toekomst nog meer takken van sport aan toegevoegd zullen worden. BSC Unisson is eind 2002 ontstaan uit een fusie tussen de voetbalvereniging Unisson en de Boekelose Sport Combinatie BSC, sportverenigingen met een rijk historisch verleden in Boekelo, Usselo en Twekkelo.

Weblink GV Unisson

Ga hier naar de website van gymvereniging Unisson Boekelo. Bij GV Unisson kun je terecht voor gymnastiek, turnen, rohnradturnen, dansen maar ook voor volleybal kun je bij hen terecht. Naast het organiseren van de lessen zijn er ook groepen die mee doen aan competitie wedstrijden en hebben zij een actieve groep vrijwilligers die neven activiteiten organiseert. Hierbij kun je denken aan een gezellig sportieve middag in het teken van Sinterklaas, buiten activiteit als seizoens opening of een keer in de 2 jaar een geweldige uitvoering.

Weblink Overijsselse Bond van Muziekverenigingen

Muziekvereniging Unisson is naast de FEM ook lid van de OBM. Op deze site kunt u kennismaken met de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen, kortweg de OBM. De OBM is een autonome bond die is aangesloten bij de landelijke KNMO.

OBM

De muziekverenigingen in de provincie Overijssel zijn lid van de OBM. Bij de OBM zijn 170 verenigingen aangesloten met 10.000 spelende leden.

De OBM houdt zich onder meer bezig met:

het stimuleren van de amateur-muziekverenigingen
het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen
het behartigen van de belangen van de doelgroepen: blaasmuziek; show, mars en percussion (SMP); Twirl en Majorette (MTC); Jeugd en Educatie
het organiseren van concoursen voor harmonieën, fanfares brassbands, slagwerkensembles, majorettes en solisten
de bemiddeling bij de muziekopleidingen
de organisatie van muziekexamens
het in stand houden en bevorderen van de contacten tussen de OBM en haar aangesloten verenigingen, onder meer door het organiseren van regiobijeenkomsten, het bezoeken van (jubileum) concerten en het uitreiken van insignes ter gelegenheid van een jubileum van een muzikant(e), dirigent(e), of instructeur (trice)
het leveren van een bijdrage aan de inhoud van het KNMO-blad ‘Klankwijzer’