Het leerlingenorkest

 

Het leerlingenorkest van muziekvereniging Unisson is bedoeld voor jonge leden die één tot twee jaar les hebben en gezellig samen muziek willen maken met leeftijdsgenoten. Dit is een leuke aanvulling op de wekelijkse muzieklessen en bovendien erg leerzaam. De muziek die het leerlingenorkest speelt, is afhankelijk van het thema dat gekozen is voor het concert. Van leerlingen wordt verwacht dat zij meespelen in het leerlingenorkest. Wanneer de leerling het B-diploma heeft gehaald kan hij/zij doorstromen naar het harmonieorkest.

Elke donderdag van 18.30 uur tot 19.15 uur wordt er gerepeteerd in onze repetitieruimte in De Zweede aan de Boekelosestraat 275 te Boekelo. Het orkest staat onder leiding van Folkert Buis, die ook het harmonieorkest leidt. Het leerlingenorkest speelt om de veertien dagen mee met het harmonieorkest. 

Ben je benieuwd naar een repetitie? Kom dan gerust een keer kijken en sfeer proeven!

Leerlingenorkest buiten