Doorstroom

Leerlingenorkest

Na ongeveer één jaar les aan de muziekschool wordt van de leerling verwacht dat hij/zij mee gaat spelen in het leerlingenorkest op vrijdagavond. In het leerlingenorkest wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van de muzikanten op het grote harmonieorkest. Onder leiding van een dirigent wordt er elke week intensief gewerkt aan een aantal muziekwerken. Naast de repetities op vrijdagavond, treedt het leerlingenorkest minimaal twee keer per jaar op.

Harmonieorkest

Bij het behalen van het HaFaBra B-diploma kan de leerling doorstromen naar het groot orkest. Voor het behalen van het A-diploma staat 2-3 jaar. Hierna is voor het B-diploma nog gemiddeld 2 jaar nodig. De dirigent kan in sommige gevallen verzoeken om een auditie, om leerlingen eerder of later toe te laten treden tot het orkest. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij minimaal één jaar na toetreding tot het harmonieorkest door blijft spelen in het leerlingenorkest. Dit om de continuïteit van het leerlingenorkest te waarborgen. De leerling kan voor de verdere beheersing doorgaan voor het C- en D-diploma. Het kan voorkomen dat bepaalde secties in het orkest 'vol' zijn. Doorstroom naar dit instrument is op dat moment niet mogelijk.

Zij-instroom

Natuurlijk zijn ook mensen met (meer of mindere) ervaring van harte welkom bij onze vereniging. Wij zullen in overleg met u bepalen op welk niveau u kunt instromen.