Coen lid in de orde van Oranje Nassau

Trots op ons lid!

De hervormde kerk in Usselo heeft onze vereniging gevraagd om hun aanvraag voor een lintje voor Coen te onderschrijven. Dit hebben we natuurlijk met alle liefde gedaan. Op de dag vóór koningsdag is zijn lintje uitgereikt! Ongeveer een jaar eerder zijn we begonnen met de aanvraag. Hieronder kunt u delen uit de aanvraag lezen.

 Coen Nijkamp lid in de orde van Oranje Nassau

Coen is al meer dan de helft van zijn leven, lid van muziekvereniging Unisson te Boekelo. Voordat hij in Boekelo lid werd van onze muziekvereniging, heeft hij van jongs af aan klarinet gespeeld bij muziekvereniging Wihelmina in zijn geboorteplaats Rijssen. Sinds 1969 is Coen lid van Unisson. Al die jaren speelt Coen met veel plezier en niet onverdienstelijk de klarinet. Wekelijks is hij op de repetities te vinden. Sinds zijn lidmaatschap vervult hij een actieve rol binnen het orkest en bestuur. Daarom is Coen in 2002 door de vereniging benoemd tot lid van verdienste.

In de bijna 50 jaar die Coen nu lid is van onze vereniging heeft hij diverse bestuurstaken en functies binnen de vereniging bekleed. Coen is in 1970 begonnen als eerste secretaris. Na een periode waarin hij algemeen bestuurslid is geweest, is hij vervolgens gekozen tot penningmeester in 1993. Naast bestuurstaken heeft Coen ook in verschillende commissies gezeten. Waaronder vele jaren in de muziekcommissie.

Op dit moment is hij bibliothecaris, een taak die hij nauwgezet uitvoert. Als bibliothecaris beheert hij de muziekbibliotheek. Wij waarderen wij zijn taken als bibliothecaris zeer, te meer omdat het binnen onze vereniging om de muziek draait!

Zoals te lezen valt, is Coen altijd actief geweest en gebleven in het verenigingsleven. Al is hij 76 jaar, nog steeds helpt hij mee met de papier inzameling. Dat alles bij elkaar maakt dat Coen een zeer geapprecieerd lid van onze vereniging is.

Serenade voor Coen

Op onze repetitie avond hebben we Coen en zijn vrouw verrast met een serenade met een hapje en een drankje!